İleri Eğitim Kurumları Hakkında Bilinmeyenler

İngiltere’de, özel ya da kamu tüm orta öğretim kurumları, öğrencilere en az on altı yaşına kadar eğitim verirler ve onları GCSE (General Certificate of Secondary Education) ya da İskoçya’da SCE (Scottish Certificate of Education) sınavlarına hazırlarlar.

Bu sınavlar için, genellikle iki yıl süren hazırlık seviyesindeki öğrenciler beş ila on arası ders alırlar. Birçok öğrenci A-level kurslarında üç ders alır. İngiliz öğrenciler, on altı yaşına geldiklerinde gelecekleriyle ilgili önemli kararlar vermek zorundadır.

  • Üniversiteye ya da üniversite benzeri bir koleje (university sector college) gitmek. Bu durumda bir çok sınava girmek gerekecektir.
  • Hangi işi yapmak istediğinize karar verdiniz mi? Bu durumda gerekli vasıfları kazandıracak bir mesleki kursa devam etmek gerekecektir.
  • Okulda kalmak. Okulların çoğu ‘sixth form’ (altıncı form – altıncı sınıf) adı verilen öğrencilerin alıştığı ortamda eğitimlerini sürdürebileceği bir sisteme sahiptir.
  • Başka bir kolejin altıncı formuna geçiş yapmak.
  • İngiltere’nin devlet destekli sixth form kolejlerine ya da ileri eğitim kolejlerine devam etmek. Bunlar, zengin kurs seçenekleri sunan, geniş kurumlardır.
  • Ya da bağımsız sixth form kolejlerinden birisine devam edebilirsiniz.

İleri Eğitim, on altı yaşında orta öğrenim tamamlandıktan sonra alınan eğitimdir. İleri eğitim kolejleri, akademik, mesleki ve işe yönelik yeterlilik dereceleri verir. Bir çok ileri eğitim kurumunda İngilizce dil kursları da sunulmaktadır.

Bu kurumlar lisans derecesinde eğitim de verebilirler. Zira ileri eğitim yalnız orta öğretim mezunları için değildirler. Bu kolejler parçası oldukları toplumun tamamına eğitim ve öğrenim hizmeti sunar. Bu okullar ayrıca;

  • Çalışma hayatına devam ederken eğitimini sürdürmek isteyenler
  • İşini değiştirmek isteyen veya okul hayatına geri dönmek isteyenler
  • Yeni bir konu öğrenerek ya da beceri edinerek eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için kurslar sunmaktadır.

İleri eğitim kurs seçenekleri oldukça çeşitlidir: İş idaresinden mühendisliğe, güzellik terapisine çok sayıda seçenek mevcuttur.

Birçok kolej, yabancı öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan çeşitli konu seçenekleri sunan bir yıllık access / erişim kursları da sunar.

İleri eğitim alanında üç farklı yol izlenebilir: akademik, mesleki ya da ‘orta’ yol.
Akademik yolu tercih edenler, yüksek öğrenim derecesi almak için üniversite ya da üniversite benzeri kolej (university sector college)’e giderler. Yabancı öğrenciler akademik vasıfları ve İngilizce seviyelerine göre iki ya da bir yıllık programlar arasında seçim yaparlar.

Mesleki yolu tercih edenler, belirli bir iş alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve eğitimini tamamladığında kazandığı vasıflarla bir iş bulmak isteyenlerdir.

Bugün bir çok kolej yabancı öğrencilere bilgi ve becerinin beraber verildiği kurslar sunmaktadır. Kursun bir parçası olarak öğrenciler ücretsiz çalışarak iş tecrübesi edinme olanağına sahiptir. Bu tür bir kurs genellikle iki yıl sürer ve öğrencinin yüksek öğrenim için üniversite veya university sector college grubundaki okullara girmesini mümkün kılar.

Öğrenim seçenekleri

Aşağıdaki ileri eğitim kurslarından birini alabilir veya seçenekleri kendinize göre birleştirebilirsiniz:

A-level (advanced level) / İleri seviye: İngiliz üniversite ve university sector college grubundaki okullara girişte en sık istenilen kabul şartı, A-level’dır. Öğrenciler, bu eğitimi gitmek istedikleri yüksek öğrenim programıyla ilgili iki ya da üç ders çerçevesinde alırlar. A-level dersleri genellikle iki yıl sürer ancak bazı yerlerde yoğun bir çalışmayla bir yılda da alınabilir.

AS-level (Advanced Supplementary level) / Ek İleri Seviye: A-level kursunun süresini kısaltmak için düşünülmüştür. Süre olarak ilkinin yarısı kadardır.

IB (International Baccalaureate) / Uluslararası Bakalorya:
Bu, İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkede üniversiteye giriş için kabul edilen uluslararası bir yeterliktir.

NVQ ( National Vocational Qualifications)/Ulusal Mesleki Yeterlilik Derecesi: Bu bir eğitim müfredatıyla tespit edilmemiş bireysel performans ve öğrenimin gerekliliklerini karşılayacak, mesleğe göre özel tasarlanan, yetenek gerektiren bir yeterliliktir.

GNVQ (General National Vocational Qualification)/Genel Ulusal Mesleki Yeterlilik Derecesi: Bu derece, akademik eğitim, iş tecrübesi ve alanla ilgili uygulamalı çalışmaları birleştiren bir yeterliliktir. Öğrenciler bir işe girebilecekleri gibi lisans tamamlamak için üniversiteye de devam edebilirler.

SVQ ve GSVQ: Bu NVQ/GNVQ benzeri amaç ve özellikleri olan ancak İskoç iş dünyasının gereklerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş bir yeterlilik sistemidir.

Access/Giriş Kursları: Bazen foundation/temel kurslar şeklinde de adlandırılan access kursları ileri veya yüksek öğrenim almak için yeterli vasıflara sahip olmayan öğrencileri bu amaca yönelik hazırlayan kurslardır.

Nasıl bir eğitim alacaksınız?

İleri eğitim kurumlarında birçok farklı öğretim yöntemi ve her öğrenciye ihtiyacı olduğunda yardım ve rehberlik edecek öğretmen mevcuttur. Sınıflarda (ve eğer bilimsel bir konu üzerinde çalışıyorsanız laboratuarlarda) diğer öğrencilerle beraber oldukça fazla vakit geçireceksiniz. Kütüphanelerde birçok bağımsız çalışma yapmak için fırsatınız olacak.