Yurtdışında teknik ya da mesleki eğitim almak

Yurtdışında teknik ya da mesleki eğitim almak istiyorsunuz. Ancak nereden başlayacağınız ve nasıl devam edeceğiniz konusunda bir fikriniz yok.

Niçin ve nasıl yurtdışında mesleki ve teknik eğitim alacağınız konusunda okul türü ve ülke açısından tereddütleriniz varsa, bunları gidermenin tam zamanı.

Community Kolejler

Community Kolejler, genellikle ABD ve Kanada’da bulunan, devletçe ya da özel kurumlar tarafından bölge halkına eğitim vermek için kasaba ve şehirlerde kurulmuş okullardır. Bu okullarda gündüz çalışan öğrencilerin akşam veya hafta sonları okudukları, sertifikaya dönük dersler ve dört yıllık okullara transfer edilebilecek dersler almaları mümkündür.

Community kolejler ekonomik oldukları için, çoğu öğrenci ilk iki yılın derslerini bu okullarda alıp ardından dört yıllık bir okula geçiş yapmak suretiyle lisans derecesi kazanabilir

(TAFE – Technical and Further Education) / Teknik ve İleri Eğitim

Avustralya’da başarıyla uygulanan bu mesleki öğrenim ve eğitim sistemi, öğrencilerin ihtiyaçları ve kalite arzusu doğrultusunda ele alınan eski bir teknik eğitim geleneği ve uzun bir reform sürecinin neticesidir. Avustralya’da mesleki eğitim Teknik ve İleri Eğitim (TAFE) kolejleri ve özel kurumlarca verilmektedir.

Mesleki eğitim ve gelişim sektörüne eleman yetiştiren TAFE’ler Avustralya’nın en geniş ve en yaygın yükseköğrenim kurumları ağıdır. Endüstri sektörüyle halk arasında işbirliğini sağlamak üzere geliştirilmiş, profesyonel, ticari ve uygulamalı düzeyde oldukça güncel ileri eğitim verirler.

İleri Eğitim Kurumları

İngiltere’de, özel ya da kamu tüm orta öğretim kurumları, öğrencilere en az on altı yaşına kadar eğitim verir ve onları GCSE (General Certificate of Secondary Education ) ya da İskoçya’da SCE (Scottish Certificate of Education) sınavlarına hazırlarlar. Genellikle iki yıl süren bu hazırlık seviyesindeki öğrenciler beş ile on arası ders alırlar. Birçok öğrenci A-level kurslarında üç ders alır. İngiliz öğrenciler, on altı yaşına geldiklerinde gelecekleriyle ilgili önemli kararlar vermek zorundadırlar.